Obiective


In vederea realizarii scopului ei, obiectivele Asociatiei Pro Down Cristiana sunt urmatoarele:

1.  protectia, ajutorarea, intretinerea si educarea copiilor defavorizati, indeosebi a celor cu boli genetice, abandonati sau cu alte probleme speciale, a celor provenind din familii numeroase,monoparentale, sarace sau dezorganizate, a celor cu afectiuni psihomotorii sau de alta natura;

2.  organizarea de actiuni, servicii de prevenire a abandonului copiilor, in special a celor diagnosticati cu sindrom Longdom Down sau alte afectiuni genetice, prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului ;

      3.  initierea, sprijinirea si implementarea de actiuni destinate persoanelor            amenintate de pericolul marginalizarii si excluderii sociale, in concordanta cu            prioritatile strategice nationale din domeniu

4.  asistarea parintilor care au copii cu afectiuni genetice sau dizabilitati, a copiilor cu astfel de afectiuni aflati in institutiile de ocrotire;

5. initierea, sprijinirea si implementarea de actiuni in domeniul cercetarii sociologice;

6.  stimularea dezvoltarii vietii economice, sociale si culturale in comunitatile locale cu respectarea standardelor europene;

7.  dezvoltarea si stimularea spiritului comunitar si structurilor asociative in cadrul comunitatilor;

Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociatia Pro Down Cristiana dezvolta urmatoarele activitati:

Asociatia Pro Down isi propune imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu Sindrom Down, prin sprijinirea si promovarea integrarii in comunitate a acestora. Asociatia promoveaza interesele, dezvoltarea si integrarea sociala a persoanelor cu Sindrom Down.